Новини

Вода у Південному Бузі та у фонтанчиках на пляжі придатна для користування

Південний Буг - головна водна артерія міста. Відноситься до великих річок України. ЇЇ протяжність в межах міста - 7,1 км. Площа водного дзеркала Хмельницького водосховища, розташованого на руслі річки – 140,4 га, найбільша глибина – 7,1 м, середня глибина – 3,6 м.

Контроль за якістю та спостереження за станом забруднення річки Південний Буг в межах міста здійснюють Хмельницький обласний центр з гідрометеорології, Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» та МКП «Хмельницькводоканал».

Постійний лабораторний моніторинг води річки Південний Буг в районі міського пляжу на всі види досліджень з початку купального сезону здійснює ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України». Проби води відбираються один раз на два тижні.

За результатами досліджень від 07.08.2017 р. встановлено, що водний об’єкт придатний для всіх видів водокористування:

- санітарно-хімічний показник pH, концентрація розчиненого кисню, біологічне та хімічне споживання кисню, мінеральний склад за сухим залишком не перевищують нормативних показників, зазначених у додатку № 11 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 № 173 (далі Правил);

- індекс лактозопозитивних кишкових паличок та індекс колі-фагів, а також відсутність патогенних мікроорганізмів відповідають вимогам Правил;

- згідно з результатом санітарно-вірусологічного дослідження від 07-08.08.17 р. нуклеїнова кислота ентеровірусів та аденовірусів не виділені, антиген вірусного гепатиту А не виявлено.

Також, лабораторією проводяться дослідження якості питної води у фонтанчиках на території пляжу. Згідно з результатами – вода у фонтанчиках відповідає вимогам питної води, призначеної для споживання людиною.

Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології спостереження за станом забруднення поверхневих вод річки Південний Буг в місті Хмельницькому проводились 26 липня 2017 р. у закріплених двох створах - 0,7 км вище міста і 1 км нижче міста. Перевищення гранично – допустимих концентрацій забруднюючих речовин виявлено по азоту амонійному, хрому, фенолам, марганцю.

Показники рН та розчиненого кисню відповідали вимогам “Санітарних правил і норм охорони від забруднення”. Вміст решти забруднюючих речовин був задовільним і нижчим за рівень ГДК.

Спеціалістами управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста постійно здійснюються обстеження санітарно-екологічного стану території водоохоронних зон річки та її русла.

«Запроваджено щоденне вимірювання вмісту розчиненого кисню у водосховищі та річці в межах міста. Загалом, висока температура у літній період щороку спричиняє масове «цвітіння» води і, як наслідок, зниження у воді розчиненого кисню та зростання показників, що характеризують органічне забруднення. Кисневий режим у цілому був задовільним, динаміка зміни його концентрацій відповідала сезонним закономірностям» - розповіла заступник начальника управління – начальник відділу з питань екології Інна Куцка.