Новини

Центр соціальних служб допомагає постраждалим від домашнього насильства

Домашнє насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Здійснення заходів із запобігання та протидії домашнього насильства в сім'ї, надання правової допомоги постраждалим мають законну підтримку на рівні держави. Так, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила новий Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», в якому із використанням європейських стандартів запропоновано новий підхід (порівняно із Законом України «Про попередження насильства в сім'ї») до подолання цього негативного явища. Закон набув чинності з 7 січня 2018 року та спрямований на підвищення рівня обізнаності щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, звичаї, традиції.

Фахівці соціальної роботи та юрисконсульт міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді обговорили норми нового Закону для використання його у роботі з постраждалими особами. Зокрема вкотре наголошено і обговорювалось важливість прийняття Закону, права постраждалих осіб та повноваження Центру у роботі з сім’ями, які зазнали домашнього насильства та взаємодії з іншими органами.

Працівники Центру (фахівці із соціальної роботи, юрисконсульти, психологи) відповідно до своїх повноважень здійснюють:

- проведення роз’яснювальної роботи серед молоді з метою формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у сім'ї, визнання суспільної небезпеки домашнього насильства, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини;

- у разі виявлення факту домашнього насильства стосовно дитини – інформують не пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів поліції (щодо інших осіб – за наявності добровільної згоди постраждалих);

- в разі отримання повідомлення від служби у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення, органів поліції про вчинення насильства шляхом механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству – відвідують сім’ю з метою з’ясування обставин вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення та надання допомоги постраждалим;

- здійснюють оцінку потреб постраждалих осіб;

- надають постраждалим особам інформацію про їх права та отримання ними допомоги;

- надають за заявами постраждалих соціальні послуги для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах (зокрема здійснюють соціальний супровід таких сімей); юридичні консультації;

- надають психологічну допомогу постраждалим особам.

За детальною інформацією звертайтеся до фахівців Центру за номерами телефонів: (0382) 79-46-68, 76-29-28.